Тренутно стање фискалног система у Републици Српској

Постојећи систем фискализације у Републици Српској уведен је доношењем Закона о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“, број 69/07), али је у пракси заживио од друге половине 2008. године када је извршена прва фискализација и када је Пореска управа Републике Српске успоставила технички систем за преузимање података са фискалних система као и софтверску и процедуралну подршку за комплетан пословни процес од фискализације до контроле обвезника фискализације.

Поред низа позитивних ефеката, прије свега у домену повећања степена контроле над прометом роба и услуга, самим тим и повећања пореских прихода и смањењу „сиве економије“, примијењени модел је имао и одређене негативне ефекте. Фискални закон је увођен заједно са законом о ПДВ-у и још неким сродним реформама у сектору финансија. Прихваћени модел фискализације је у то вријеме био једини познат модел, настао у Италији који је од тренутка настанка имплементиран у више земаља у Европи и Латинској Америци. Основна компонента модела је фискална меморија, заштита података је хардверска и доминантни актери процеса фискализације су произвођачи фискалних каса и фискалних штампача.

Компоненте система фискализације

Фискални рачун

Основна компонента сваке фискализације је фискални рачун. Продавац мора купцу да преда рачун а купац је у обавези да узме рачун. Фискални рачун мора да садржи све прописане елементе који недвосмислено потврђују ко је продавац, шта је и по којој цијени продато и колико је пореза по пореским стопама зарачунато. Обавезан садржај фискалног рачуна је прописан фискалним законом. Истим правилником су дефинисани и остали обавезни штампани извјештаји (дневни и периодични извјештај) као и пресјек стања. Копије ових документа се штампају на контролној траци, истовремено кад и одговарајући документи. Правилником су дефинисани услови и обавезан период (3 године) за чувања контролне траке у простору пореског обвезника.

Електронски систем за издавање рачуна

Системи за издавање рачуна су најчешће обавеза и трошак пореских обвезника који морају да издају фискалне рачуне за своје продајне и сервисне услуге а на начин како је то предвиђено фискалним законом. У Србији су то фискалне касе које функционишу самостално и фискални штампачи који раде са ПОС или ЕРП програмима. Фискалне касе и фискални штампачи морају обавезно да имају фискалну меморију. Фискална меморија је вишеструко заштићена, подаци у њој се не могу брисати или мијењати. Касе и штампачи се купују на тржишту и зато морају да буду сертификоване од стране комисије за сертификацију а према правилнику за сертификацију.

Дигитални запис дневног фискалног промета

Једном у току дана, израчунава се кумулативни промет, сакупљеног укупног пореза и посебно по свакој пореској стопи, те још неки параметри који се уписују у трајно заштићену фискалну меморију. Подаци у фискалној меморији су заштићени и не могу се мијењати. Захваљујући ГПРС терминалима, по предвиђеној динамици, дневни извјештаји се шаљу на сервер пореске управе.

ГПРС терминали

ГПРС терминали чине везу између каса и штампача са једне стране и сервера пореске управе са друге стране. ГПРС терминалима се садржај фискалне меморије периодично шаље на сервер пореске управе за накнадну анализу података продаје. Да би се смањило оптерећење мреже, дневни извјештаји се шаљу периодично (на 15 дана). Сервер пореске управе је тај који иницира ГПРС терминал и обавјештава корисника да треба да активира трансфер. Новији модели ГПРС терминала тај процес могу да раде аутоматски.

МОГУЋЕ ПРЕВАРЕ И ЗЛОУПОТРЕБЕ ФИСКАЛНИХ КАСА

Неиздавање рачуна
Поновљено издавање истог рачуна
Дупла каса
Преправљање рачуна прије уписа у дневни извјештај
Брисање рачуна прије уписа у дневни извјештај
Преправљен дневни извјештај
Украдена или уништена каса
Изгубљене контролне траке
Проблеми са ГПРС терминалом

НЕГАТИВНЕ СТРАНЕ
ТРЕНУТНОГ СИСТЕМА

ПРЕДНОСТИ НОВОГ СИСТЕМА

ОСНОВНА НАЧЕЛА

 • Фискални рачун мора да буде потпуна потврда извршеног плаћања са посебним приказом обрачунатих пореза.
 • Фискални рачун мора да недвосмислено идентификује онога ко је рачун направио. Ако је рачун за правно лице мора идентификатор тог лица да буде наведен на истом рачуну.
 • Рачун мора бити заштићен електронским потписом у тренутку креирања, потпис потврђује да је рачун аутентичан.
 • Рачун потписује СЕ који издаје сертификационо тијело независно од произвођача фискалне опреме и пореских обвезника.
 • СЕ мора да чува дефинисане податке доступне само пореској управи, који могу да докажу да ли је дошло до накнадне измјене података на рачуну.
 • Фискални рачун мора бити провјерив одмах након издавања. Метод верификације треба да буде једноставан.
 • Овлашћена лица могу брзо и једноставно да изврше провјеру свих података на продајном мјесту укључујући и оне у СЕ-у.
 • Примјењени систем фискализације треба да обезбиједи да све трансакције безбједно и криптовано стигну у пореску управу и тамо све буду смјештене на исти начин али и селективно читљиве и доступне пореским обвезницима или овлашћеним лицима.
 • Провјера рачуна мора бити расположива купцима одмах након што приме рачун.
 • Исти верификациони метод треба да се користи и за наградне игре које стимулишу купце да узимају рачуне.
 • Услови сертификације фискалне опреме морају бити јавно доступни а процес сертификације транспарентан.
 • Обухват фискализације треба да буде најшире могућ. То обезбеђује солидарност међу пореским обвезницима.
 • Динамика фискализације треба да буде реално дефинисана, мора да води рачуна да у предефинисаним роковима може да се реализује. Пролонгирања имају негативан ефекат.

 

 • Фискални рачун мора да буде потпуна потврда извршеног плаћања са посебним приказом обрачунатих пореза.

 • Фискални рачун мора да недвосмислено идентификује онога ко је рачун направио. Ако је рачун за правно лице мора идентификатор тог лица да буде наведен на истом рачуну.

 • Рачун мора бити заштићен електронским потписом у тренутку креирања, потпис потврђује да је рачун аутентичан.

 • Рачун потписује СЕ који издаје сертификационо тијело независно од произвођача фискалне опреме и пореских обвезника.

 • СЕ мора да чува дефинисане податке доступне само пореској управи, који могу да докажу да ли је дошло до накнадне измјене података на рачуну.

 • Фискални рачун мора бити провјерив одмах након издавања. Метод верификације треба да буде једноставан.

 • Овлашћена лица могу брзо и једноставно да изврше провјеру свих података на продајном мјесту укључујући и оне у СЕ-у.

 • Примјењени систем фискализације треба да обезбиједи да све трансакције безбједно и криптовано стигну у пореску управу и тамо све буду смјештене на исти начин али и селективно читљиве и доступне пореским обвезницима или овлашћеним лицима.

 • Провјера рачуна мора бити расположива купцима одмах након што приме рачун.

 • Исти верификациони метод треба да се користи и за наградне игре које стимулишу купце да узимају рачуне.

 • Услови сертификације фискалне опреме морају бити јавно доступни а процес сертификације транспарентан.

 • Обухват фискализације треба да буде најшире могућ. То обезбеђује солидарност међу пореским обвезницима.

 • Динамика фискализације треба да буде реално дефинисана, мора да води рачуна да у предефинисаним роковима може да се реализује. Пролонгирања имају негативан ефекат.

Контакт информације