Правни акти

Закон о фискалним касама
(‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 69/07)

Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 1/11)

Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 65/14)

Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 21/15)

Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама (‘’Службени гласник Републике Српске’’, број 58/19)

Нацрт Закона о фискализацији (септембар, 2021.)

Контакт информације