Извршено испитивање јавног мњења о новом Закону о фискализацији

Нови Закон о фискализацији је већ дуже вријеме тема о којој се говори. Разлози су јасни, не само да је систем фискалних каса технолошки застарио, већ он не прати ни комплетно пословање у готовини, због чега и даље постоји одређени простор за сиву зону, а што додатно штети буџет државе. Поред основане потребе за ревидирањем постојећег система, појавила се могућност увођења потпуно новог система који би био мање захтијеван, али много ефикаснији, сигурнији и јефтинији за крајњег корисника.

Током детаљне анализе фискалног система која би послужила као додатни подстријек за брже доношење новог законског рјешења, са циљем имплементације новог система фискализације у Републици Српској, спроведено је испитивање корисника фискалног система, како би се стекао утисак и сазнања о спремности за прихватање новина на овом пољу. 

Приликом испитивања јавног мњења широм Републике Српске, кориштена је једноставна методологија испитивања путем добровољне online анкете. У ову анкету чинила су два чињенична питања и 15 питања у вези са тренутним фискалним системом у Републици Српској. Узорак је чинило 6702 правних лица, док је самосталних предузеника било 2478. Случајним одабиром одабрано је укупно 1675 правних лица и 620 самосталних предузетника за испитивање. За укупно 14 дана, пристигло је свега 1054 одговора. 

Резултати истраживања су довели до сљедећих закључака: највећи број испитаника послује између 5 и 10 година у Републици Српској, одмах затим су правна лица и предузећа која постоје до 5 година, па тек онда они који послују између 10 и 20 година, а најмање је било оних који послују преко 20 година. Када су у питању категорије, највише је било испитаника из сектора услуга и малопродаје. Такође, испитаници су углавном били мали предузетници. Није случајно да су ове групе највише заинтересоване за измјене постојећег Закона и успостављање новог система. Наиме, ове категорије пословања су највише погођене негативним ефектима тренутног фискалног система.

Питања која се тичу новог система фикализације су наишла на позитиван одзив. Па је тако чак 63% испитаника потврдило да би користили нови online систем преко ког би Пореска управа добијала податке о сваком плаћању у реалном времену што потврђује слика. Мало мањи проценат од 59% сматрају предношћу што би нови софтвери били директно повезани са Пореском управом, а чак 81% испитаника сматра позитивним увођење новог фискалног система. Велики проценат испитаника, бројчано 844, полаже наде у то да ће нови Закон о фискализацији смањити нелојалну конкуренцију. 

Главни циљеви успостављања новог система фискализације и јесу:

  • Ефикасна контрола свих испорука роба и услуга, укључујући примљене авансе за будућу малопродају роба и услуга, што ће значајно допринијети смањењу сиве економије у овој области и побољшању наплате пореза и
  • Смањење трошкова за субјекте фискализације и произвођаче, односно добављаче електронских фискалних уређаја за регистрацију трговине који подразумевају административне процедуре и накнаде које је потребно платити у те сврхе.

Нови Закон би несумњиво у већој мјери требао да уређује предмет фискализације, поступак фискализације путем електронског фискалног уређаја, садржај фискалног рачуна, дефинише субјекте фискализације и регулише друга питања од значаја за фискализацију како би се избјегла било каква будућа сумња у области фискализације и евиденције трговине.

Наредни кораци у вези са успостављањем новог фискалног система биће представљени након јавне расправе која се одржава у посљедњој недељи новембра.

Контакт информације