Ministarstvo finansija poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o fiskalizaciji

Ministarstvo finansija Republike Srpske, uz podršku Privredne komore Republike Srpske, organizuje u utorak, 23.11.2021. godine, sa početkom u 12 časova u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sala Jahorina, javnu raspravu o Nacrtu zakona o fiskalizaciji Republike Srpske. S obzirom na epidemiolške preporuke, broj učesnika će biti ograničen na maksimalno 50 prisutnih u sali, pa je zainteresovanim građanima omogućeno da u javnoj raspravi učestvuju i onlajn. Registracija se može obaviti prema instrukcijama sa internet stranica Ministarstva finansija i Privredne komore.

Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je Nacrt ovog zakona na 18. redvnoj sjednici i usvojila Zaključak da se Nacrt zakona o fiskalizaciji uputi na javnu raspravu, jer se njime uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, privredna društva, naučne i stručne institucije. Ministarstvo finansija Republike Srpske tim povodom poziva sve zainteresovane subjekte, fizička i pravna lica da učestvuju u raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu donošenju što kvalitetnijeg zakonskog rješenja.

Razlozi za donošenje novog zakona, sadržani su u potrebi daljeg razvijanja i unapređenja postojećeg sistema fiskalizacije, koji će dovesti do povećanja stepena kontrole nad prometom robe i usluga, a samim tim i povećanja poreskih prihoda i smanjenju „sive ekonomije”.

Nacrt zakona o fiskalizaciji je dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srpske – link, i Privredne komore Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske – https://komorars.ba/poziv-na-javnu-raspravu-o-nacrtu-zakona-o-fiskalizaciji-rs/, a na ovom linku se nalaze i parametri za prijavu onlajn učešća. 

Izvor: www.vladars.net

Kontakt informacije