FISKALNI SISTEM
ZA SAVREMENO POSLOVANjE

Jednostavnije. Jeftinije. Sigurnije.

Prednosti novog sistema fiskalizacije

Efikasna kontrola poreskih
obveznika bez terenske kontrole

Smanjenje nelojalne konkurencije i
manipulisanja poreskim procedurama

Smanjenje troškova i
administrativnih procedura

Direktna povezanost softvera sa
Poreskom upravom u realnom vremenu

Elektronski fiskalni uređaji
i digitalizovane procedure

Razvijanje poreske kulture
u poslovnoj zajednici

Efikasna kontrola poreskih
obveznika bez terenske kontrole

Smanjenje troškova i
administrativnih procedura

Elektronski fiskalni uređaji i digitalizovane procedure

Smanjenje nelojalne konkurencije i mogućnosti za manipulisanje poreskim procedurama i obavezama

Direktna povezanost softvera sa
Poreskom upravom u realnom vremenu

Razvijanje poreske kulture

O projektu

Sistem fiskalnih kasa nakon 13 godina primjene je tehnološki zastario i ne prati kompletno poslovanje u gotovini, zbog čega i dalje postoji određeni prostor za sivu zonu. S tim u vezi, pojavila se realna i osnovana potreba za revidiranjem postojećeg sistema, te bi se na osnovu izvršene analize i ponuđenih modela izvršila tranzicija na manje zahtjevan, a istovremeno efektivniji i efikasniji sistem.

Vijesti

Kontakt informacije