Pravni akti

Zakon o fiskalnim kasama
(‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 69/07)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 1/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 65/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 21/15)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (‘’Službeni glasnik Republike Srpske’’, broj 58/19)

Nacrt Zakona o fiskalizaciji (septembar, 2021.)

Kontakt informacije